Oops.nl sexverhalen

Oops.nl is een populaire sexverhalen website of misschien moeten we beter zeggen was een populaire site, want de afgelopen twee jaren zijn er niet bijzonder veel sexverhalen meer toegevoegd. In 2018 kwam de klad erin en werd het aantal updates ineens beduidend minder. Na maart 2019 zijn er in dat jaar helemaal geen verhalen meer toegevoegd en ook in het jaar 2020 is er niets meer bijgekomen. Het lijkt erop dat deze site aan het doodbloeden is. Ook qua techniek kan de site echt niet meer, de site heeft geen beveiligde verbinding en is niet geschikt voor mobiel. Door het grote aantal sexverhalen blijft de site desondanks wel interessant om te bezoeken.

Oops.nl/ sexverhalen startpagina

Bij oops.nl moet je niet op de voorpagina zijn maar in een mapje sexverhalen erachter. Het juiste internetadres en link staan onderaan deze pagina.
Over de startpagina van het sexverhalen gedeelte kunnen we niet enthousiast zijn. Het lijkt erop dat de site-eigenaar is vergeten dat deze website nog bestaat en hij er de laatste 17 jaar niet meer naar omgekeken heeft qua onderhoud aan design en techniek. Jammer want de site liep in het verleden heel goed.

De “voorpagina” bevat slechts 9 verschillende sexverhaal rubrieken. Vreemd dat dit er maar 9 zijn, want elders op de site blijkt dat er 12 categorieën zijn. Waarom deze ook niet hier zijn benoemd is ons onduidelijk.

Een verhaal insturen kan ook, maar dit gaat via een verouderde methode, namelijk per email en niet direct online via de website.

oops.nl sexverhalen startpagina

Oops.nl sexverhalen startpagina

Nieuwe sexverhalen

Oops.nl wordt helaas niet frequent meer van de nieuwste sexverhalen voorzien. De laatste 2 jaar vonden er slechts af en toe toevoegingen plaats en sinds maart 2019 worden er helemaal geen nieuwe verhalen meer toegevoegd.

Het uiterlijk van de site

De site ziet er uit alsof hij in de jaren 90 is gebouwd en er sinds die tijd geen enkel onderhoud meer aan heeft plaatsgevonden. Na onderzoek blijkt dat deze in 2004 is gestart en inderdaad nooit meer is aangepast.

Aantal sexverhalen online

Oops.nl geeft nergens aan hoeveel verhalen er staan. Na deze handmatig te tellen en rekening te houden met het feit dat een zelfde verhaal in meerdere rubrieken voorkomt, schatten we dat er maximaal 9500 sexverhalen staan.

Oops.nl een pagina met een sexverhaal
Oops.nl een pagina met een sexverhaal

Oops.nl sexverhaal pagina

Ook voor een sexverhaal pagina op oops.nl geldt helaas dat, deze sterk gedateerd overkomt en in vele opzichten niet van meer van deze tijd is. Zo kan je niet zien wanneer een verhaal is geplaatst en om die reden weet je ook niet of een verhaal van vandaag is, of van 17 jaar geleden.
Het is ook niet mogelijk om commentaar te geven op een sexverhaal en zelfs een cijfer toekennen aan een verhaal blijkt niet te kunnen. Een beveiligde verbinding ontbreekt en een aantal advertenties die worden getoond, zijn van het onveilige flash formaat.
Een sexverhaal van oops.nl bevat een aantal reclames, sommige onderbreken ook het verhaal, maar dat is niet echt heel storend te noemen, omdat ze klein zijn en niet bewegen.

Geschikt voor mobiel

Oops.nl is niet geschikt voor mobiel. Met een smartphone of tablet is het slecht leesbaar en de tekst past zich niet automatisch aan, aan de breedte van je scherm.

Beveiligde verbinding

Er is GEEN ssl certificaat aanwezig. Dit betekent dat een beveiligde https verbinding ontbreekt, waardoor in theorie derden zouden kunnen meekijken wat jij leest op deze website.

Reclame

Er staat redelijk wat reclame op de site, maar niet overdreven veel. Opvallend is dat er ook nog flash banners worden gebruikt. Deze werken niet meer in de meeste browsers.

Voordelen

– De site heeft een hoop sexverhalen online

Nadelen

– Datum van plaatsing van het sexverhaal ontbreekt
– Je kan niet reageren of een cijfer geven
– Geen beveiligde verbinding
– Site lijkt in 17 jaar niet meer te zijn onderhouden
– Laatste sexverhalen update is van maart 2019

Alternatieve sexverhalen sites als oops.nl

Een goede alternatieve website zoals oops.nl met ook spannende sexverhalen zijn, vind je hieronder

sex-verhalen.net  een goed alternatief voor oops.nl
Sex-verhalen.net. Nog net een maatje groter dan Oops
site als oops.nl
sexswingers.nl

Andere interessante erotische websites

Behalve sexverhalen zijn er ook nog andere leuke sex websites die de moeite waard zijnoops.nl/sexverhalen